Odnośniki podstawowe

Staże w PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że prowadzi wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży - skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę pozyskania pracowników.
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Za okres odbywania stażu (od 3 do 12 miesięcy) PUP wypłaca bezrobotnym stypendium oraz opłaca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast pracodawca nie ponosi żadnych kosztów. Osoby uczestniczące w projekcie muszą być zarejestrowane w Urzędzie. Więcej informacji na wroclaw.praca.gov.pl

Ulotka