Odnośniki podstawowe

Bezpieczeństwo pieszych w Leśnicy

Zarząd Osiedla zwrócił się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskiem o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Leśnica i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa WIM. Sprawa dotyczy ulic Snycerskiej oraz Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego 30km/h. Mieszkańcy zgłaszają, że nie czują się tutaj bezpiecznie i proszą o utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i pętli na ulicy Snycerskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego.