Odnośniki podstawowe

Plany kanalizacyjne Osiedla Leśnica

MPWiK informuje, że w planie inwestycyjnym na lata 2019-2023 znajdują się następujące zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla:
Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa, Kąckiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 2019-2020.
Leśnica etap II – rejon ul. Niepierzyńskiej, Niemkińskiej, Małoszyńskiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w roku 2020.
Leśnica etap III – rejon ul. Smolnej, Junackiej, Świerkowej, Modrzewiowej i Ulowej – wykonanie dokumentacji projektowej planowane w roku 2020, roboty budowlane - w roku 2021.

Leśnica – ul. Mokrzańska – realizacja sieci w koordynacji z pracami ZDiUM w roku 2019.
Leśnica – ul. Prężycka – realizacja robót powiązana z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnobrzeskiej, planowana w latach 2020-2021.
Marszowice – ul. Wilkszyńska i Sieroszowicka – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, budowa sieci w koordynacji z przebudową drogi przez WI w latach 2021-2022.
Marszowice – budowa przepompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej – zadanie planowane do realizacji w 2022 r.
Ma
rszowice etap III – ul. Krzelowska, Łososiowicka, Małomicka – wykonanie dokumentacji projektowej planowane w roku 2020, roboty budowlane w roku 2022.
Ratyń – ul. Gromadzka, Szkolna i Miodowa – obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa, roboty budowlane przewidywane na lata 2021-2023.