Odnośniki podstawowe

Trenera Osiedlowy 2019

1.04.2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja  programu „Trener Osiedlowy 2018/2020”. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.
Przypominamy, że do podstawowych zadań Trenera Osiedlowego należy miedzy innymi: zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny i zorganizowany sposób spędzającej wolny czas na sportowo; poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów; współorganizacja przez uczestników Programu „Wrocławskiej Olimpiady  Podwórkowej”  i „Lata z Trenerem Osiedlowym” oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej. Trwa rekrutacja kandydatów na Trenerów Osiedlowych oraz są zbieranie oferty gospodarzy otwartych obiektów sportowych, którzy zainteresowani są, aby na ich terenie mógł pracować Trener Osiedlowy. Kandydat powinien być: osobą pełnoletnią; posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą; wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami pedagogicznymi, mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. Ww. oferta kierowana jest zwłaszcza do studentów i absolwentów AWF oraz innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne. Do 04.03.2019 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: podanie o przyjęcie do pracy; CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą; odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne) pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany byłby program. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, lub e-mailem:
b.zawisza1950@gmial.com, p.widawski1980@gmail.com . Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2019 przed Komisją Programową Trenera Osiedlowego. Pytania i wątpliwości można zgłaszać również telefonicznie 071 367 33 15, 602 304 950.