Odnośniki podstawowe

Dostęp do pojemników na odpady

Ekosystem przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy przygotowanie miejsc na pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów. Pojemniki można ustawić na nieruchomości sąsiedniej tylko pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Pojemniki należy rozmieszczać w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla podmiotów odbierających odpady.