Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa przy Lutyńskiej cd.

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka, realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Odwołanie, wraz z aktami sprawy, zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pismem z dnia 14.02.2019 r.