Odnośniki podstawowe

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 524, od poniedziałku do piątku, od 8.45 do 15.45 i na stronie bip.um.wroc.pl między 8 a 29 marca. Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, osobiście w sekretariacie Biura lub elektronicznie na email: pgn@um.wroc.pl. Wniosek należy zatytułować: "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - projekt dokumentu Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".