Odnośniki podstawowe

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd.

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodnicy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznakowanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędkości na alei Prezydenta Kaczorowskiego. WIM pozytywnie zaopiniował wytyczenie przejścia dla pieszych na ulicy Miodowej w pobliżu przystanku "Trzmielowicka" oraz poinformował, że w chwili obecnej nie ma możliwości budowy chodnika wzdłuż tej ulicy. Natomiast w ramach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ratyń, zostanie wykonany peron przystankowy przy ul. Gromadzkiej oraz brakujące chodniki przy Gromadzkiej i Szkolnej.