Odnośniki podstawowe

Remont Dolnobrzeskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na pismo mieszkańców i RO informuje, że planowana przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej obejmie odcinek od Średzkiej do łącznika z Owczarską. Obecnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia, zakończenie prac projektowych zaplanowano na listopad bieżącego roku, a uzyskanie decyzji ZRID zaplanowano na pierwszy kwartał 2020 roku. Określenie ostatecznego terminu realizacji prac analizowane będzie podczas prac nad nową edycją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, których zakończenie zaplanowano na IV kwartał br. Natomiast przebudowa skrzyżowania ulic Średzkiej, Trzmielowickiej i Dolnobrzeskiej zostanie zrealizowana i sfinansowana przez inwestora zewnętrznego. WIM nie podał terminu rozpoczęcia planowych prac.