Odnośniki podstawowe

Porządki na Osiedlu

Zarząd Osiedla, między innymi na wnioski mieszkańców, zgłasza do spółki Ekosystem miejsca, które wymagają uprzątnięcia zalegających śmieci. Miejscem, które wymaga interwencji firm sprzątających jest działka miejska w rejonie ulic Zajazdowej, Krępickiej i Eluarda. Niestety Ekosystem poinformował nas, że nie posiada wolnych środków, które mógłby przeznaczyć na uporządkowanie tak rozległego terenu. W tej sprawie interweniowali również dzielnicowy i strażnik Osiedla. Mamy więc nadzieję na jej pozytywne załatwienie. Przypominamy też, że każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłaszać do Ekosystemu miejsca do uprzątnięcia korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie spółki.