Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa przy Średzkiej

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. Wrocław_Średzka2 realizowanego na działce nr 6/4 AM-14 obręb Leśnica. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 14.00.