Odnośniki podstawowe

Place zabaw Złotniki, Żerniki Nowe - plany ZZM

Zarząd Zieleni Miejskiej w odpowiedzi na wnioski RO informuje, że doposażenie i unowocześnienie placu zabaw w Parku Złotnickim, od strony ulicy Złotnickiej, jest jednym z priorytetów jaki zaplanowano do realizacji w ramach projektu „Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta”. W bieżącym roku zestaw zabawowy na placu zostanie zdemontowany z uwagi na zły stan techniczny. Odtworzenie urządzeń zaplanowano na II połowę 2019 r. lub I połowę 2020. ZZM przypomina, że projekt dotyczacy tego placu został zgłoszony do tegorocznego WBO, a ewentualna wygrana pozwoli na uzyskanie dużo większego budżetu na zadanie.
Natomiast na działce zielonej w rejonie ulicy Lewej, ZZM nie planuje w tym roku odtworzenia urządzeń zabawowych. Jednak biorąc pod uwagę liczne interwencje w tej sprawie, ZZM w 2020 r. złoży do Wydziału Inżynierii Miejskiej  kartę zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu rekreacyjnym części działki. Jeżeli zadanie nie uzyska finansowania, ZZM zaplanuje zagospodarowanie rekreacyjne w postaci elementów ścieżki zdrowia.