Odnośniki podstawowe

Łącznik Grabowa-Żernicka

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że nie jest możliwe wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej zakrętu na łącznkiu ulic Grabowej i Żernickiej. Ewentualne poszerzenie wiązałoby się z przebudową jezdni, pozyskaniem projektu budowlanego oraz terenu rolnego obok drogi. Obecna szerokość pasa drogowego to 3,5 m (2,5 m jezdni i 2 x 0,5 m pobocza).