Odnośniki podstawowe

Organizacja ruchu w Leśnicy

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na propozycje korekt organizacji ruchu w Leśnicy, zgłoszone w czasie wizji w terenie przeprowadzonej 5 kwietnia br.
W celu uspokojenia ruchu na alei Kaczorowskiego i poprawienia warunków włączania się do drogi głównej z ulicy Miodowej, WIM opracował dokumentację przewidującą ograniczenie prędkości w obszarze skrzyżowania do 40 km/h.
W celu poprawienia czytelności oznakowania wskazującego dojazd do A8 i A4 przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy od strony Środy Śląskiej, zostanie przygotowana odpowiednia dokumentacja techniczna.
Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Średzkiej z Lutyńską jest poprawna i zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Przejście dla pieszych jest wyposażone w kompletne oznakowanie poziome i pionowe, na 100 m przed nim, z obu stron, obniżono prędkości do 40 km/h. Wyniesienie przejścia nie jest możliwe ze względu na przepisy obowiązujące na drogach krajowych.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Średzkiej, na odcinku od Żaru do Mokrzańskiej została wpisana na listę do analizy, ale istniejące uwarunkowania sprawiają, że nie można przewidzieć perspektywy czasowej jego realizacji. Kryteria Programu ruchu pieszego, oceniające pilność realizacji, to gęstość zabudowy, obecność obiektów użyteczności publicznej, przystanków komunikacji miejskiej, węzłów przesiadkowych. Dodatkowo analiza statystyk z lat 2013-18 wykazała, że na tym odcinku nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych.
Przejście dla pieszych przy przejeździe kolejowym na ulicy Mokrzańskiej zostało wykonane. Remont ulicy Prochowickiej zostanie zrealizowany do końca czerwca.
W czerwcu zostaną też wykonane remonty częściowe ulicy Krępickiej, Eluarda, Płońskiego, Skoczylasa, Rytowniczej, Mokrzańskiej i Średzkiej.
Korekta lokalizacji tablicy DIP na przystanku autobusowym przy pętli autobusowej zostanie zweryfikowana przez ZDiUM.
Wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego zostało zaopiniowane negatywnie przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma prawo przekraczać jezdnię w dowolnie wybranym miejscu.