Odnośniki podstawowe

Park rekreacyjny Mikołowska - konsultacje

Wydział Partycypacji Społecznej do 7 lipca 2019 prowadzi konsultacje terenu zieleni zlokalizowanego w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej, Osadniczej, objętego zadaniem WBO 2018, projekt nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów”. Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje koncepcji zagospodarowania terenu. Po zakończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport oraz nastąpi wybór i ewentualna poprawa koncepcji stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustalenia docelowego kształtu zagospodarowania terenu. Więcej informacji na wroclaw.pl