Odnośniki podstawowe

Stop mowie nienawiści na wrocławskich osiedlach

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Integracji i Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej  zachęcają do reagowania na mowę nienawiści w przestrzeni miejskiej. Każdy, kto zauważy w najbliższym otoczeniu obraźliwe lub nawołujące do nienawiści graffiti, znaki mowy nienawiści, wulgarne sformułowania, obrazy i hasła na budynku, na przystanku itd. może zgłosić taki incydent Straży Miejskiej, Policji, do WCSN na mail: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl lub do Rady Osiedla. Najlepiej zrobić zdjęcie i dokładnie opisać zdarzenie. Instytucje mogą założyć specjalny profil na stronie WCSN i przesyłać zgłoszenia prac porządkowych do wykonania przez sprawców wykroczeń i drobniejszych przestępstw, zobowiązanych do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Więcej informacji na: www.wcsn.pl i www.wielokultury.wroclaw.pl.