Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa przy Lutyńskiej cd.

Prezydenta Wrocławia, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, informuje o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WROCŁAW ŚREDZKA (PWR_ WROCLAW_LUTYNSKA 77751N!) przewidzianego do realizacji na działce nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu.
Obwieszczenie i Decyzja SKO