Odnośniki podstawowe

Tablica DIP na pętli

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedział na wniosek dotyczący zmiany ustawienia tablicy informacyjnej DIP na pętli autobusowej w Leśnicy: Po przeprowadzeniu wizji w terenie i weryfikacji dokumentacji projektowej wykazano pełną zgodność lokalizacji urządzenia z zatwierdzonym projektem oraz wytycznymi, które w tym zakresie zostały wydane.