Odnośniki podstawowe

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odpowiadając na zapytanie RO Leśnica informuje, że przygotowuje dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej. Przetarg powinien zostać ogłoszony we wrześniu, a jeżeli uda się wybrać wykonawcę, to prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.