Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa Marszowicka

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play Wrocław nr WRO1259, zlokalizowanego na działce nr 7/2 AM-18 obręb Marszowice, przy ulicy Marszowickiej 59 we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR, przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 15.00.