Odnośniki podstawowe

Budowy na Nowych Żernikach

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi utrudnień, zagrożeń bezpieczeństwa i niszczenia infrastruktury osiedlowej przez wykonawców kolejnych inwestycji informuje, że pracownicy ZDiUM z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, prowadzą kontrole oraz dyscyplinują kierowców i kierowników budów prowadzonych na osiedlu. Deweloperzy (Atal, Blockpol) są zobowiązani do przeprowadzenia rekultywacji terenów zielonych oraz naprawy uszkodzeń infrastruktury drogowej, powstających w związku z obsługą komunikacyjną budów.