Odnośniki podstawowe

W tym roku nie będzie remontu chodników w ul. Serowarskiej

ZDIUM poinformował nas, o wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont chodników w ciągu ul. Serowarskiej. Niestety z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Miasta, w bieżącym roku nie dojdzie do praktycznej realizacji tego zadania, zgłoszonego przez naszą Radę w 2017 roku do Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli. Będziemy w tej sprawie interweniować.