Odnośniki podstawowe

Wyciszenie ulicy Złotnickiej

Departament Infrastruktury i Transportu, odpowiadając na zapytanie Zarządu Osiedla informuje, że przebudowa ulicy Złotnickiej jest realizowana w ramach projektu WBO 2018 – Wyciszenie nawierzchni ulicy Złotnickiej. Zadanie realizują Wrocławskie Inwestycje, a wykonawcą prac jest firma Radpol. Prace będą prowadzone dwuetapowo i umownie mają się zakończyć 31 grudnia br. W ramach robót, oprócz wymiany nawierzchni jezdni, zostaną wykonane przejścia i azyl dla pieszych.