Odnośniki podstawowe

Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na szkolenia podstawowe Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy proponują nowe terminy i nowe miejsce szkoleń. Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy to cykl szkoleń dla mieszkańców Wrocławia w różnym wieku i w różnym stopniu zaawansowania wiedzy, które odbywają się w przestrzeni całego miasta we współpracy i pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Medycznego. Szkolenia prowadzą wykształceni ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem, który pokazują, jak reagować  w momencie, kiedy ktoś nie oddycha. Zajęcia są dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności grupy. Całość wpisana jest w kampanię społeczną, która ma za zadanie wykształcenie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Celem Akademii jest także szerzenie poczucia odpowiedzialności i empatii względem anonimowych osób, które potrzebują pomocy w nagłych wypadkach na ulicy. Organizatorem Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. W programie szkolenia znajdą się następujące tematy:
- resuscytacja krążeniowa z użyciem AED,
- sytuacje szczególne (napad drgawkowy, zadławienie, krwotok z nosa, zawał mięśnia sercowego, utrata przytomności, cukrzyca),
- urazy (złamania, zwichnięcia, oparzenia, rany, wypadki komunikacyjne).

Wszystkie terminy oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: wcrs.wroclaw.pl/wapp