Odnośniki podstawowe

Spotkania przedwyborcze 2019

W związku z zapytaniami mieszkańców Osiedla, dotyczącymi możliwości zorganizowania spotkań w siedzibie Rady Osiedla z kandydatami w wyborach do sejmu i senatu w 2019 roku informujemy, że zgodnie z art. 8 § 1 ust. 1 Ustawy Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 poz.754, 1000, 1349) zabrania się prowadzenia tego typu działań na terenie administracji rządowej i samorządowej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ww. kandydaci skorzystali z takiej możliwości odpłatnie, wynajmując większe pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla np. w szkołach czy CK Zamek, w celu spotkania z się z mieszkańcami i zapoznania ich ze swoim programem.