Odnośniki podstawowe

Szanowni Mieszkańcy osiedli Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Marszowice, Mokra, Nowe Żerniki, Ratyń, Żar i Żerniki Nowe!

Zarząd Osiedla Leśnica ogłasza konsultacje społeczne dotyczące pilotażu programu Fundusz Osiedlowy. Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Waszym zdaniem powinny zostać zrealizowane na obszarze Osiedla Leśnica w ramach programu w latach 2020-21. Szczegółowe zasady FO znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia w zakładce Fundusz Osiedlowy. Kwota przypadająca na nasze Osiedle to 1 505 470 zł. Konsultacje rozpoczniemy od spotkania z mieszkańcami podczas dyżuru radnych na Jarmarku Jadwiżańskim, w niedzielę 6 października, w Centrum Kultury Zamek. Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji (krótki opis z uzasadnieniem i lokalizacją - fragment mapy obszaru lub szkic), od 6 do 27 października, na adres funduszosiedlowyrolesnica@gmail.com oraz składania ich w formie pisemnej w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ulicy Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, od 17.00 do 19.00. Na kolejne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do siedziby naszej rady 17 października na godz. 18.00.

Zapraszamy!