Odnośniki podstawowe

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2020 roku

W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem harmonogramu rozstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2020 roku, prosimy mieszkańców osiedla o zgłaszanie swoich propozycji (lokalizacji) do dnia 27.10.19 r. Powinno to być miejsce utwardzone, łatwo dostępne, na terenie gminnym w zarządzie ZDiUM. Zapraszamy do siedziby naszej rady przy ul. Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, w godz.17.00 – 19.00. Wnioski można też składać telefonicznie i pocztą elektroniczną.