Odnośniki podstawowe

Wycieczka seniorów do Pławniowic

W ramach wsparcia działalności samorządów osiedlowych na rzecz środowisk senioralnych, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w br. uruchomiło nowy program pn. „Senioralny Fundusz Wyjazdowy”. Zgłoszony w ramach tego programu przez Radę Osiedla Leśnica do WCRS  projekt realizacji zadania społecznego pn. „Wyjazd rekreacyjny do Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach”, uzyskał subwencję w wysokości 5000 zł. Dzięki tym środkom, we wtorek 15 października, 50 seniorów spędziło niezapomniane chwile w Pławniowicach niedaleko Gliwic, zwiedzając wnętrza kompleksu pałacowego Bellestremów oraz otaczający go rozległy park, z pięknymi, unikalnymi okazami drzew i krzewów. Następnie uczestnicy spożyli wspólny, uroczysty obiad w sali pałacowej, a po odpoczynku, w wesołej atmosferze, ze śpiewem, powrócili autokarem do Wrocławia. Natomiast już w sobotę 19.10, przy kawie i słodkim poczęstunku, zorganizowana została impreza towarzysząca dla uczestników wyjazdu i zaproszonej młodzieży, połączona z prelekcją i pokazem zdjęć z Pławniowic. Zarząd Osiedla dziękuje koordynatorce projektu, radnej Elżbiecie Krzak za przygotowanie i praktyczną realizację projektu.