Odnośniki podstawowe

Konsultacje WBO 2019

Projekt Sportowe Stabłowice, jako jedyny z całego Osiedla Leśnica zdobył wystarczającą liczbę głosów - 2009 i zostanie zrealizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) ze sztuczną nawierzchnią EPDM (ok. 25x16m). Teren wokół boiska zostanie zagospodarowany (nasadzenia, chodniki, ławki, kosze, itp.) a także, w miarę możliwości budżetowych i technicznych, powstaną elementy siłowni zewnętrznej i pojedyncze urządzenia dla dzieci, np. drabinki. Liderom wszystkich projektów oraz mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu bardzo serdecznie dziękujemy. W ramach WBO 2019, w całym mieście zostanie realizowanych 8 projektów ponadosiedlowych i 12 osiedlowych.

Do 20 listopada zbierane będą opinie dotyczące funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019, czyli po zmianach na poziomie ustawy o samorządzie gminnym. Konsultacje pozwolą dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Oprócz tego będą zbierane rekomendacje:
- do wprowadzenia od edycji 2020 (niewymagające zmian w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego);
- do wprowadzenia od edycji 2021 (wymagające zmian w ww. Uchwale).  
Formularz będzie dostępny do 13.11.2019 r.
W szczególności warto zastanowić się nad poniższymi zagadnieniami:
1. Co zadziałało po tegorocznych zmianach, a co nie?
2. Głosowanie: Głosy papierowe a elektroniczne. Jak zachęcać niegłosujących dotychczas? Głosowanie nieletnich (do 18 roku życia).
3. Podział kwoty 25 mln na projekty osiedlowe (9 mln) i ponadosiedlowe (16 mln): Czy należy go utrzymać, czy zmienić?
4. Liderzy: Jak pozyskiwać nowych? Jak wspierać przed, w trakcie i po głosowaniu?
Spotkanie Warsztatowe odbędzie się 16 listopada 2019, godz. 10:00–14:00 | Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10 (Barka Tumska)