Odnośniki podstawowe

Mój Drugi Dom

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” oraz rekrutację uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, którego działalność rozpocznie się w styczniu 2020 r.

Dzienny Dom Pomocy będzie przeznaczony dla 30 osób starszych, niesamodzielnych. Świadczone w nim będą usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, integracyjne, wsparcie specjalistyczne i wsparcie dla rodzin. Zapewniona będzie opieka, posiłki (drugie śniadanie i obiad), pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz dostarczenie stosownych dokumentów do MCUS przy ul. Mącznej 3 (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP). W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób z niskim dochodem oraz do osób niepełnosprawnych. O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji oraz termin złożenia wniosku. 4 grudnia od 15.00 do 17.00 odbędą się warsztaty grupowe oraz od 17.00 do 19.00 spotkanie organizacyjne.