Odnośniki podstawowe

Projekty do Funduszu Osiedlowego 2020-21

Rada Osiedla Leśnica, na XXXI sesji, przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego 2020-21 nasypujących inwestycji:
Uporządkowanie, zagospodarowanie skweru przy ul. Arbuzowej;
Budowa strefy zabaw dla malucha w Parku Złotnickim;
Oświetlenie ulicy Mokrzańskiej, od Dolnobrzeskiej do Młodzieżowej;
Budowa progów na ulicy Lutyńskiej;
Budowa przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej, w rejonie Grzybowej i Smolnej;
Wykonanie placu zabaw na Żernikach Nowych;
Budowa kładki między Stawami Leśnickimi;
Budowa progów spowalniających na ulicy Junackiej;
Remont części chodnika przy ulicy Serowarskiej;
Miejsce spotkań i grillowania na wolnym powietrzu przy Parku Złotnickim;
Budowa oświetlenia ul. Dolnobrzeskiej, od Mokrzańskiej do Junackiej;
Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Gromadzkiej;
Wykonanie ławek przy ulicy Wojanowskiej;
Wykonanie ławek przy ulicy Zakopiańskiej;
Wykonanie ławek przy stawie na Nowych Żernikach;
Nasadzenia drzew na Złotnikach.
Do 16.12.2019 projekty zostaną złożenie w urzędzie miejskim poprzez dedykowaną aplikację. Między 17.12.2019 r. a 1.04. 2020 r . nastąpi ocena projektów (analiza formalna, rzeczowa, kosztowa), która zostanie dokonana przez właściwe jednostki UM Wrocławia, przy udziale przewodniczących zarządów osiedli. Wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone 2.04.2020 r. Do16.04.2020 r. przeprowadzona zostanie końcowa weryfikacja projektów, do których zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w toku oceny. 16.04.2020 roku, Urząd Miejski opublikuje ostateczne wyniki naboru.