Odnośniki podstawowe

Odbyła się IV Wigilia Leśnicka

 Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Leśnica oraz projektem zatwierdzonym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, w niedzielę 15 grudniu br. odbyła się już IV Wigilia Leśnicka dla mieszkańców osiedla, w tym szczególnie dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Do realizacji projektu charytatywnie włączyło się wiele instytucji, przedsiębiorców i osób prywatnych, w tym Partnerstwo dla Leśnicy i okolic, Centrum Kultury Zamek oraz radni Osiedla. Lokalni piekarze i cukiernicy („Piekarnia Kibało”, „Piekarnia pod Zamkiem”) przygotowali ciasta, Pub „Lissa” oraz kawiarenka „Black Point” ufundowały słodycze i ciasta, sklep spożywczy przy Rytowniczej owoce cytrusowe i jabłka. Dania wigilijne przygotowała i wydawała firma cateringowa „Nelson”. Pracownicy MOPS-u powiadamiali o wigilii osoby korzystające z ich pomocy, przygotowali również łańcuch życzeń, który wspólnie zawieszony został na świątecznej choince. Członkowie Klubu Seniora „Fantazja” pomogli przy rozkładaniu i zwijaniu sprzętu oraz czuwali nad utrzymaniem porządku. CK Zamek udostępniło tarasy, pomieszczenia i zaplecze techniczne oraz energię elektryczną niezbędną do realizacji wigilii, a jego pracownicy czynnie włączyli się w proces jej przygotowania i realizacji. Z koncertem kolęd wystąpił „źródełkowy” zespół wokalno-muzyczny „Psalmos”. Natomiast dzieci z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” i „Karan”, SP nr 51, Przedszkola nr 66 Bajkolandia i Stowarzyszenia „W Naszym Domu” przygotowały, pamiątkowe upominki dla uczestników – stroiki bożonarodzeniowe. Okolicznościowy plakat przygotowała Pani Ania z CRiADiM a jego dystrybucją zajęli się radni osiedla. Wolontariat Osób Dorosłych, przy Parafii pw. św. Jadwigi, powiadamiał osoby w potrzebie o terminie i miejscu wigilii oraz uczestniczył czynnie w dostarczaniu zapakowanych posiłków, owoców i słodyczy do osób, które samodzielnie nie mogły na nią dotrzeć. Księża z naszych Parafii na bieżąco podczas Mszy Św. informowali o miejscu i terminie wigilii. Przybyłych mieszkańców na tarasy CK Zamek przywitała jego gospodarz Pani Dyrektor Elżbieta Lenczyk oraz Marian Cieślik Przewodniczący RO Leśnica. Wigilię rozpoczął Proboszcz ks. Piotr Wawrzynek odmówił modlitwę, pobłogosławił potrawy wigilijne i złożył życzenia świąteczne-noworoczne a następnie uczestnicy przełamali się opłatkiem. Uroczystość została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez mieszkańców, jak i gości spoza naszego osiedla.
W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wielki „dar serca”, duże zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie finansowo-materialne naszych działań, również tym, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Szczególne podziękowania składamy członkom Zarządu Osiedla za wytężoną pracę i wysiłek przy organizacji tej pożytecznej imprezy. Wnioski i opinie dotyczące tej uroczystości, prosimy składać do siedziby Rady Osiedla Leśnica, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną: Rada Osiedla Leśnica ul. M. Płońskiego 13, tel. (71) 349-44-96, e-mail: rada@lesnica.org.; www.facebook.com/radaosiedlalesnicawroc.