Odnośniki podstawowe

Dzienny Dom Pomocy i Klub Integracji Społecznej w Leśnicy

Dzienny Dom Pomocy otwarto w poniedziałek 20 stycznia w wyremontowanym budynku przy ul. Władysława Skoczylasa 8. DDP będzie działać razem z Klubem Integracji Społecznej, którego celem będzie wsparcie osób wykluczonych z rynku pracy. Relacja z otwarcia na stronie Wrocławia