Odnośniki podstawowe

Rusza kolejna edycja Trenera Osiedlowego

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy informuje, że jest kontynuatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2018/2020”, a z dniem 01.04.2020 r. rozpoczyna się kolejna jego edycja. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą. 
Przypominamy, że do podstawowymi zadań Trenera Osiedlowego należy miedzy innymi: zwiększenie ilości dzieci i młodzieży która w bezpieczny i zorganizowany sposób spędzającej wolny czas na sportowo; poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów; współorganizacja przez uczestników Programu „Wrocławskiej  Olimpiady  Podwórkowej”  i „Lata z Trenerem Osiedlowym” oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej. W chwili obecnej trwa rekrutacja kandydatów na Trenerów Osiedlowych oraz są zbieranie oferty gospodarzy otwartych obiektów sportowych, którzy zainteresowani są aby na ich terenie mógł pracować Trener Osiedlowy. WSZS rozpoczyna nabór osób, które pracować będą jako trenerzy osiedlowi, na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia.
Kandydat powinien być: osobą pełnoletnią; posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą; wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami pedagogicznymi, mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. Ww. oferta kierowana jest zwłaszcza do studentów i absolwentów AWF oraz innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne. 
Do dnia 04.03.2020 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: podanie o przyjęcie do pracy; CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą; odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne) pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany byłby program. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, lub e-mailem. Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2020 przed Komisją Programową Trenera Osiedlowego. Pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 71 367 33 16,  602 304 950 lub e-mailem. Informacje na www.wroclawskiszs.pl