Odnośniki podstawowe

Złap Deszcz - 2020

3 lutego 2020 r. Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do 30 września 2020  r. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. W celu ułatwienia mieszkańcom przyjęcia rozwiązania oraz oszacowania jego kosztów, Biuro Wody i Energii przygotowało Katalog dobrych praktyk. W opracowaniu tym można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte Programem. Katalog i inne dokumenty są dostępne na stronie www.wroclaw.pl/srodowisko/