Odnośniki podstawowe

Radny Tadeusz Kudłaty zrzekł się funkcji radnego Osiedla

Na sesji Rady w dniu 25. maja 2009 r. radny z okręgu Złotniki Tadeusz Kudłaty zrzekł się funkcji radnego Osiedla. Pan Tadeusz Kudlaty pelnił swoje funkcje drugą kadencję. Poniżej podajemy tekst oświadczenia złożonego przez Pana Kudłatego. 

OŚWIADCZENIE
Drodzy Radni

W trosce o najwyższy standard prowadzonej przez nas pracy społecznej, a także mając na względzie ostatnie wypadki z mojego życia prywatnego, w tym: słaby stan zdrowia i znaczne zaangażowanie w sprawy firmy, która mnie zatrudnia, a nade wszystko oceniając niedostateczny poziom zaangażowania pracowników służby publicznej (zwłaszcza Urzędu Miejskiego) i znieczulicę społeczną, która powszechnie otacza nasze starania, brak poczucia solidarności społecznej, niedostateczne kompetencje przyznane przez statut radnym osiedlowym i wiele innych równie ważnych czynników oświadczam, że nie jestem w stanie dalej pełnić zaszczytnej roli radnego Rady Osiedla i w związku z tym rezygnuję z mandatu ze skutkiem natychmiastowym. Chciałbym również poinformować, że decyzję tą podjąłem po gruntownym przemyśleniu i jest ona nieodwołalna. Swoje obowiązki i prowadzone przez siebie sprawy przekażę pozostałym Radnym z mojego osiedla do dalszej realizacji. Myślę też, że współpraca z nowym członkiem Rady, który zastąpi mnie na tym stanowisku, będzie się układała równie dobrze jak dotychczas ze mną.
 
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kudłaty