Odnośniki podstawowe

18.05.09r. w UM odbyło się spotkanie przedstawicieli RO z dyrektorem DIiG (dot.m.in.komunikacji podczas remontu Kosmonautów)

Komisja Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                               

Informacja ze spotkania  w dniu 18.05.2009
w Departamencie Infrastruktury
 
 W dniu 18.05.2009 z inicjatywy Zbigniew Wojciechowskiego Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Żerniki Nowe” odbyło się spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszenia i Rady Osiedla Leśnica  z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.
 
Na spotkaniu omówiono następujące tematy:
1.      Planowany remont ul. Kosmonautów-uwagi mieszkańców Żernik Nowych
        2.  Sposób rozwiązania komunikacji miejskiej na ul. Kosmonautów w trakcie trwania remontu.              
3.      Bezpieczeństwo na ul. Kosmonautów:
        4.   Obwodnica Leśnicy
        5.  Zasady współpracy jednostek Urzędu Miasta z Rada Osiedla Leśnica w zakresie planowania
            
Ad.1
Propozycje Departamentu Infrastruktury i Gospodarki:
-Zawracanie dla mieszkańców ul. Lewej będzie możliwe w rejonie projektowanego zjazdu do osiedla Nowe Żerniki(tren za Ługowiną)
-Na przedłużeniu ul. Białodrzewnej  zaprojektowany będzie ciąg pieszo-rowerowy
- Między ul. Grabowa i Białodrzewną zarezerwowany będzie pas terenu pod chodnik. Realizacja po zagospodarowaniu terenów przyległych bezpośrednio do ul. Kosmonautów
Szczegółowe propozycje zmian w projekcie Departament przedstawił w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia-przekazane Stowarzyszeniu po spotkaniu.
 
   Przedstawiciele Stowarzyszenia i Rady Osiedla wnieśli o objęcie remontem torowiska od ul. Jeżowskiej do pętli(odcinek Kosmonautów nie objęty remontem) równocześnie z przebudowa ul. Kosmonautów.
 
Ad.2
Aktualnie brak jest koncepcji rozwiązania komunikacji zastępczej na ul. Kosmonautów na czas remontu. Koncepcja komunikacji zostanie przedstawiona po 11 czerwca br.
Przedstawiciele Stowarzyszenia i Rady Osiedla  postulowali utrzymanie komunikacji tramwajowej podczas remontu ul. Kosmonautów.
 
Ad.3
Wydział Inżynierii Miejskiej przeanalizuje sposób poprawy bezpieczeństwa w rejonie Żernik Nowych.
Sprawą zanieczyszczania jezdni zajmie się Straż Miejska.
 
Ad. 4
Aktualnie trwają prace projektowe(koncepcja). Projektowany jest odcinek od Żaru do Trasy Stabłowickiej i Trasa Stabłowicka (od lotniska do Kosmonautów). Termin wykonania przed 2012 rokiem. Remont ul. Średzkiej przewidziany jest dopiero po wybudowaniu nowej trasy, na którą przeniesiony będzie ruch tranzytowy.
 
Ad.5
Rada Osiedla ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji i zgłaszać swoje uwagi na każdym etapie.
W przypadku utrudnianiu dostępu do informacji należy o sprawie poinformować W-ce Prezydenta Bluja.
Przygotowywane projekty dotyczące ul. Kosmonautów będą przedstawione do akceptacji Radzie Osiedla.
 
Departament infrastruktury ze spotkania sporządzi notatkę i prześlę ją do obecnych na spotkaniu.
 
Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia pragnę poinformować , że w dalszym ciągu Stowarzyszenie nie akceptuje  zaproponowanych rozwiązań projektowych dotyczących naszego osiedla.
 
 
                                                                                                  Notował
                                                                              Zbigniew Wojciechowski