Odnośniki podstawowe

Skład Rady

Rada Osiedla Leśnica kadencja 2017 - 2021
 
 

1.      Jacek Dionizy Barski 
2.      Monika Jolanta Brodzka
3.      Marian Adam Cieślik - Przewodniczący Rady Osiedla
4.      Wanda Dąbrowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu
5.      Damian Janczak - Członek Zarządu
6.      Elżbieta Jadwiga Krzak
7.      Jan Andrzej Kułacz - Przewodniczący Zarządu
8.      Joanna Dorota Lisowska - Sekretarz Osiedla Leśnica
9.      Bartosz Mateusz Michalak
10.   Elżbieta Miedzińska
11.   Teresa Barbara Molęda
12.   Kamil Piotr Nowak - Skarbnik Osiedla Leśnica
13.   Bronisław Piela
14.   Izabela Wanda Pieniążczak
15.   Anna Maria Pietrońska
16.   Józef Piskorski  -  Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 
17.   Tomasz Zbigniew Przystaś
18.   Agnieszka Katarzyna Ptak
19.   Jakub Szpiegowski
20.   Mateusz Łukasz Śnieżek
21.   Zbigniew Wojciechowski
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________
 
Rada Osiedla Leśnica (kadencja 2013-2017
 

 1. Brud Bogusław
 2. Cieślik Marian - członek Zarządu (od 30.01.2017 r., radny od 27.10.2014 r.)
 3. Dzikowski Piotr Jan - przewodniczący RO Leśnica
 4. Gurak Tadeusz (rezygnacja z dn. 27.02.17 r.)
 5. Kokurewicz Dorota (wiceprzewodnicząca Zarządu do 24.10.2016 r.)
 6. Kordel Grażyna
 7. Krzak Elżbieta Jadwiga 
 8. Kułacz Jan Andrzej - przewodniczący Zarządu
 9. Lewandowicz Bartłomiej (radny do 15.01.2015, Uchwała RM Wrocławia VI/56/15)
 10. Lisowska Joanna (radna od 26.01.2015 r.) - sekretarz 
 11. Łąk Piotr Paweł 
 12. Mianowski Zbigniew - wiceprzewodniczący RO Leśnica
 13. Miedzińska Elżbieta
 14. Molęda Teresa Barbara
 15. Niementowski Zygmunt (rezygnacja z dn. 27.02.17 r.)
 16. Nowak Łukasz Paweł (radny do 27.10.2014 r.)
 17. Piskorski Józef 
 18. Przyjemski Dariusz
 19. Richter Zdzisław Jan
 20. Skrypak Krzysztof
 21. Śnieżek Mateusz Łukasz
 22. Tarnowiecki Roman Leszek - skarbnik
 23. Wilk Kazimierz - wiceprzewodniczący Zarządu (od 24.10.2016 r.)

 
 
___________________________________________________________________________________________________________
Rada Osiedla Leśnica - kadencja 2009-2013
 
Adamski Hieronim- członek Komisji Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
Budzik Sylwia-  Wiceprzewodnicząca Zarządu,  członek Komisji Inwestycji i Infrastruktury, członek Komisji Regulaminowej
 
Dzikowski Piotr -  Przewodniczący Rady
 
Jezierski Czesław  - Członek Zarządu, członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska; Przewodniczacy  Komisji Inwestycji i Infrastruktury (od 24.01.11r.)
 
Kibało Stanisław  - Przewodniczący Zarządu
 
Kordel Grażyna  - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla (od 27.09.2010r)
 
Krajewski Piotr (od 19.12.2011r.)
 
Kudłaty Tadeusz – rezygnacja z mandatu z dniem 25.05.2009r.
 
Kułacz Jan - Skarbnik ( od 25.01.2010), Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska , członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Inicjatyw i Informacji
 
Lisowska Joanna –  Sekretarz ( od 1.01.2010) , Przewodnicząca Komisji  Inicjatyw i Informacji (od 24.01.11r.)
 
Łopaciuk Krzysztof - wygaśnięcie mandatu ( uchwała RM XXXXI/707/12 z dn. 13.09.12r.)
 
Łydka Antoni - członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska (do 27.09.10r. Wiceprzewodniczący RO)
 
Michalak Jerzy - złożenie mandatu w dniu 28.11.2011r.
 
Molęda Teresa – członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska; członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
Niementowski Zygmunt – członek Komisji  Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
 [śp. Wiesława Partyka - wygaśnięcie mandatu 23.05.2011r.] 
 
Piela Bronisław  - Przewodniczący Komisji Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności; członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska;

Ryk Leszek (od 23.05.2011r.)
 
Skrypak Krzysztof – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; członek Komisji  Inwestycji i Infrastruktury; członek Komisji  Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
Stykała Marek – członek Komisji  Inwestycji i Infrastruktury
 
Stykała Tomasz - Przewodniczący Komisji Regulaminowej; członek Komisji Inicjatyw i Informacji
 
Wierzba Monika – członek Komisji Regulaminowej
 
Wojciechowski Zbigniew - członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu , (do 24.01.11r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infr.)