Odnośniki podstawowe

Skład Rady

Rada Osiedla Leśnica - kadencja 2017 - 2021
 

 

Jacek Dionizy Barski 
Monika Jolanta Brodzka 
Marian Adam Cieślik - Przewodniczący RO Leśnica
Wanda Dąbrowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
Damian Janczak  (wygaśnięcie mandatu, uchwała RMW nr LXII/1466/18 z 13.09.2018 r.) 
Elżbieta Jadwiga Krzak 
Jan Andrzej Kułacz - Przewodniczacy Zarządu Osiedla 
Joanna Dorota Lisowska - Sekretarz
Bartosz Mateusz Michalak 
Elżbieta Miedzińska - Skarbnik
Teresa Barbara Molęda
Kamil Piotr Nowak 
Bronisław Piela
Izabela Wanda Pieniążczak
Anna Maria Pietrońska
Józef Piskorski - Wiceprzewodniczący RO Leśnica
Roman Płatek

Tomasz Zbigniew Przystaś (wygaśnięcie mandatu, uchwała RO Leśnica nr XXX/197/19 z 28.10.2019 r.)

Agnieszka Katarzyna Ptak (wygaśnięcie mandatu, uchwała RO Leśnica nr XXXI/213/19 z dnia 25.11.2019 r.)
Krzysztof Skrypak
Łukasz Szczęsny - Członek Zarządu
Jakub Szpiegowski (wygaśnięcie mandatu, uchwała RO Leśnica nr XXVIII/184/19 z 2.09.2019 r.)
Mateusz Łukasz Śnieżek (wygaśnięcie mandatu, uchwała RMW dnia 18 grudnia 2019 r.)
Zbigniew Wojciechowski

 
 
 
 
 

 
 
 

Rada Osiedla Leśnica ( 2013-2017r.)

 

 

 1. Brud Bogusław
 2. Cieślik Marian - członek Zarządu (od 30.01.2017 r., radny od 27.10.2014 r.)
 3. Dzikowski Piotr Jan - przewodniczący RO Leśnica
 4. Gurak Tadeusz (rezygnacja z dn. 27.02.17 r.)
 5. Kokurewicz Dorota (wiceprzewodnicząca Zarządu do 24.10.2016 r.)
 6. Kordel Grażyna
 7. Krzak Elżbieta Jadwiga 
 8. Kułacz Jan Andrzej - przewodniczący Zarządu
 9. Lewandowicz Bartłomiej (radny do 15.01.2015, Uchwała RM Wrocławia VI/56/15)
 10. Lisowska Joanna (radna od 26.01.2015 r.) - sekretarz 
 11. Łąk Piotr Paweł 
 12. Mianowski Zbigniew - wiceprzewodniczący RO Leśnica
 13. Miedzińska Elżbieta
 14. Molęda Teresa Barbara
 15. Niementowski Zygmunt (rezygnacja z dn. 27.02.17 r.)
 16. Nowak Łukasz Paweł (radny do 27.10.2014 r.)
 17. Piskorski Józef 
 18. Przyjemski Dariusz
 19. Richter Zdzisław Jan
 20. Skrypak Krzysztof
 21. Śnieżek Mateusz Łukasz
 22. Tarnowiecki Roman Leszek - skarbnik
 23. Wilk Kazimierz - wiceprzewodniczący Zarządu (od 24.10.2016 r.)

 
_______________________________________________________________________________________________________
Rada Osiedla Leśnica - kadencja 2009-2013
 
Adamski Hieronim- członek Komisji Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
Budzik Sylwia-  Wiceprzewodnicząca Zarządu,  członek Komisji Inwestycji i Infrastruktury, członek Komisji Regulaminowej
 
Dzikowski Piotr -  Przewodniczący Rady
 
Jezierski Czesław  - Członek Zarządu, członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska; Przewodniczacy  Komisji Inwestycji i Infrastruktury (od 24.01.11r.)
 
Kibało Stanisław  - Przewodniczący Zarządu
 
Kordel Grażyna  - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla (od 27.09.2010r)
 
Krajewski Piotr (od 19.12.2011r.)
 
Kudłaty Tadeusz – rezygnacja z mandatu z dniem 25.05.2009r.
 
Kułacz Jan - Skarbnik ( od 25.01.2010), Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska , członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Inicjatyw i Informacji
 
Lisowska Joanna –  Sekretarz ( od 1.01.2010) , Przewodnicząca Komisji  Inicjatyw i Informacji (od 24.01.11r.)
 
Łopaciuk Krzysztof - wygaśnięcie mandatu ( uchwała RM XXXXI/707/12 z dn. 13.09.12r.)
 
Łydka Antoni - członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska (do 27.09.10r. Wiceprzewodniczący RO)
 
Michalak Jerzy - złożenie mandatu w dniu 28.11.2011r.
 
Molęda Teresa – członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska; członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
Niementowski Zygmunt – członek Komisji  Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
 [śp. Wiesława Partyka - wygaśnięcie mandatu 23.05.2011r.] 
 
Piela Bronisław  - Przewodniczący Komisji Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności; członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska;

Ryk Leszek (od 23.05.2011r.)
 
Skrypak Krzysztof – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; członek Komisji  Inwestycji i Infrastruktury; członek Komisji  Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i Praworządności
 
Stykała Marek – członek Komisji  Inwestycji i Infrastruktury
 
Stykała Tomasz - Przewodniczący Komisji Regulaminowej; członek Komisji Inicjatyw i Informacji
 
Wierzba Monika – członek Komisji Regulaminowej
 
Wojciechowski Zbigniew - członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu , (do 24.01.11r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infr.)