Odnośniki podstawowe

Festyn Osiedlowy

 

Dyżur radnego RM Wrocławia

Zapraszamy na dyżur radnego Rady Miejskiej Wrocławia. Radna Grażyna Kordel będzie czekać dzisiaj na Państwa od godziny 17.00 do 19.00.

WBO 2017 - spotkania konsultacyjne

Zakończył się pierwszy etap weryfikacji 754 projektów zgłoszonych do WBO 2017. Wyniki na kartach projektów. Liderzy otrzymali indywidualne powiadomienia. Przed nami konsultacje społeczne projektów WBO.

I sesja Rady Osiedla VII kadencji

Wczoraj w Sali Sesyjnej Ratusza odbyła się pierwsza sesja Rady Osiedla Leśnica kadencji 2017-2021. Do czasu wybrania Przewodniczącego, sesję prowadziła radna RMW Grażyna Kordel. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni Osiedla, którzy odebrali z rąk Grażyny Kordel zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Osiedla Leśnica został Marian Cieślik. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Józefa Piskorskiego. Następne posiedzenie RO odbędzie się w siedzibie rady, 2 czerwca, o godzinie 18.00.

Wrocław Przyjazny Pieszym

Zapraszamy do konsultacji społecznych „Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym”. Standardy mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom. Mają być zestawem wymogów dla realizowanych we Wrocławiu przestrzeni publicznych – nowych bądź przebudowywanych.

I sesja nowej RO

Miejska Komisja Wyborcza Uchwałą nr 111/2017 z 22 maja br. stwierdziła ważność wyborów do Rady Osiedla Leśnica.
Pierwsza, uroczysta sesja nowej rady, na której radni złożą ślubowania i obejmą mandaty, odbędzie się 31 maja, o godzinie 16.30 w Ratuszu. Do wszystkich radnych zostały wysłane indywidualne zaproszenia.

Przegląd i pielęgnacja drzew

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że przegląd drzew w pasie drogowym ulic Trzmielowickiej, Jajczarskiej, Serowarskiej i alei Klonowej, z uwagi na duży zakres, będzie prowadzony sukcesywnie i zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Niezbędne prace pielęgnacyjne – usunięcie jemioły, posuszu, ewentualna wycinka – ujawnione podczas przeglądu, będą prowadzone na bieżąco, przy dostępności środków finansowych.

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej cd.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że rozpoczęto prace projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Lewej.
Biuro projektowe „Besko”, wykonujące na zlecenie MPWiK projekt sieci, poprosiło mieszkańców o wypełnienie i odesłanie oświadczeń dotyczących usytuowania i głębokości przyłączy. Każdy kto ma zapytania, wątpliwości lub nie wie jak wskazać lokalizację i głębokość, proszony jest o kontakt z projektantem p. Elżbietą Staworko – tel. 601 977 865, e-mail. besko@interia.pl

Spotkanie w sprawie kanalizacji Lewej i Trójkątnej

W poniedziałek 15.05.2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie RO Leśnica ul. M. Płońskiego 13 (na domofonie nr 11) odbędzie się spotkanie przedstawiciela projektanta i przedstawicieli MPWiK z mieszkańcami ulicy Lewej i Trójkątnej. Goście postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości co do informacji, zakresu prac i oczekiwanej współpracy. Zapraszamy.

Przystanek przy Dolnobrzeskiej

ZDiUM odpowiadając na kolejny wniosek w sprawie utworzenia przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej w pobliżu Smolnej, informuje, że ze względu na warunki terenowe nie ma możliwości wykonania przystanku w kierunku centrum. Przystanek w przeciwną stronę zostanie zaprojektowany, ale jego uruchomienie uwarunkowane będzie zatwierdzeniem projektu przez organ zarządzający ruchem oraz posiadaniem środków finansowych. 

Subskrybuje zawartość