Odnośniki podstawowe

Programu usuwania azbestu 2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Deklaracje na rok 2020 wraz z wymaganymi załącznikami można składać do dnia 31 stycznia 2020 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

Konsultacje FO 2020-21

Zarząd Osiedla Leśnica informuje, że konsultacje społeczne dotyczące pilotażu programu Fundusz Osiedlowy w latach 2020-21, trwały od 6 do 27 października br. Informacja o konsultacjach ukazała się na stronie Wrocławia, na stronie i Facebooku Rady, na tablicach osiedlowych oraz w Gazecie Leśnickiej. W konsultacjach wzięło udział 35 osób.

Wycinka przy Dolnobrzeskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że na przełomie listopada i grudnia br. planowana jest wycinka drzewa zagrażającego bezpieczeństwu przy ul. Dolnobrzeskiej 116. Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego drzewo może zostać usunięte pod warunkiem nasadzenia zastępczego - dwóch lip drobnolistnych.  

Nowa mapa w Geoportalu - wypadki i kolizje

W Geoportalu jest dostępna nowa Mapa wypadków i kolizji we Wrocławiu. Zawiera dane od 2013 r. - informacje o miejscach zdarzeń z udziałem pieszych, dzieci, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej. Dostępne są warstwy prezentująca dane o wszystkich wypadkach i kolizjach odnotowanych w danej lokalizacji, miejscach niebezpiecznych oraz szczegółowe informacje o przyczynach wydarzenia, rodzaju i stanie nawierzchni, oznakowaniu, sygnalizacji itd.

Wrocławska Radosna Parada Niepodległości

Z okazji sto pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyjątkowej Radosnej Paradzie Niepodległości, która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada 2019 r. Osiemnasta edycja wrocławskiej parady będzie miała charakter biało-czerwonego pochodu.

Miejskie Dni Wolontariatu 2019

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Miejskie Centrum Wolontariatu zapraszają na Miejskie Dni Wolontariatu, czyli na cykl wydarzeń organizowany w dniach od 5 listopada do 5 grudnia br., we współpracy z wrocławskimi firmami odpowiedzialnymi społecznie.

Mój Drugi Dom

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” oraz rekrutację uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, którego działalność rozpocznie się w styczniu 2020 r.

Zapraszamy na Festyn Patriotyczno – Charytatywny

 

Konsultacje WBO 2019

Projekt Sportowe Stabłowice, jako jedyny z całego Osiedla Leśnica zdobył wystarczającą liczbę głosów - 2009 i zostanie zrealizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) ze sztuczną nawierzchnią EPDM (ok. 25x16m).

Wycieczka seniorów do Pławniowic

W ramach wsparcia działalności samorządów osiedlowych na rzecz środowisk senioralnych, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w br. uruchomiło nowy program pn. „Senioralny Fundusz Wyjazdowy”. Zgłoszony w ramach tego programu przez Radę Osiedla Leśnica do WCRS  projekt realizacji zadania społecznego pn. „Wyjazd rekreacyjny do Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach”, uzyskał subwencję w wysokości 5000 zł.

Subskrybuje zawartość