Odnośniki podstawowe

Życzliwy Leśniczanin 2016

24 listopada, czasie obchodów Dnia Życzliwości, zostanie w Leśnicy wręczona nagroda „ŻYCZLIWY LEŚNICZANIN 2016”. Organizator Plebiscytu - Partnerstwo dla Leśnicy – zaprasza do udziału. Wierzymy, że będzie to okazja do podziękowania Wszystkim Życzliwym mieszkańcom Leśnicy, którym na co dzień, w pośpiechu, nie mamy czasu wyrazić swojej wdzięczności.

Kontenery wielkogabarytowe w roku 2017

Zarząd Osiedla zgłosił do spółki Ekosystem propozycje ustawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2017 roku. Propozycje te w przeważającej większości pokrywają się z dotychczasowymi lokalizacjami. Ponadto w dokumencie tym uwzględniliśmy nowe rozmieszczenia, wnioskowane przez mieszkańców Osiedla. Po zatwierdzeniu tych danych przez spółkę, niezwłocznie poinformujemy o tym na łamach Gazety Leśnickiej i na stronie internetowej Rady.

Zmiany terminów na Grabowej, Bukowej i Białodrzewnej

Wrocławskie Inwestycje informują, że termin zakończenia przebudowy ulicy Grabowej określono obecnie na dzień 31.05.2017 r. Przesunięcie terminu zostało spowodowane koniecznością zmiany technologii, wykonaniem projektu zamiennego i zwiększeniem zakresu robót.

Kontenery na odpady wielkogabarytowe 25.10.16

Dzisiaj kontenery zostały rozstawione na osiedlach Ratyń: ul. Gromadzka (przy pętli autobusowej); zbieg ulic Miodowa - Batorego, ul. Gromadzka (przy transformatorze) ul. Gromadzka 49; Mokra: zbieg ulic Chobieńska - Mojęcicka, Świerkowa - Ulowa; Marszowice: ul. Marszowicka 30, zbieg ulic Marszowicka- Wilkszyńska (od strony rzeki Bystrzycy); Żar: zbieg ulic Lutyńska - Lubska (przy transformatorze) i Żerniki Nowe: ul. Grabowa (na placyku); ul. Lewa (na początku ulicy); ul. Trójkątna (naprzeciw nr 16); zbieg ulic Białodrzewna - Bukowa (obok bunkra).

Co dalej z „witaczem” dzielnicy Fabryczna?

Informujemy, że zwrócił się do naszej Rady przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, stowarzyszenia zajmującego się m.in. estetyką i tożsamością naszego miasta, z postulatem renowacji witacza dzielnicy Fabryczna, zlokalizowanego przy ulicy Średzkiej – w pobliżu Stawów Leśnickich (działka nr 4/4, AM 14, obręb Leśnica). Obiekt jest ciekawy i nieźle zaprojektowany, jednak w słabym stanie technicznym, a jego dolne elementy przytwierdzone do cokołu są mocno skorodowane i wymagają pilnej konserwacji.
W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców Osiedla z prośbą o opinię dotyczącą wartości witacza oraz celowości jego renowacji z perspektywy naszego Osiedla. Wnioski i propozycje prosimy składać do 31.10. br., osobiście lub telefonicznie w siedzibie przy ul. Płońskiego 13/1 (podczas trwania dyżurów) lub drogą elektroniczną - rada@lesnica.org.

Zapomniana Sztuka Kaligrafii

Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie kaligraficznym Zapomniana Sztuka Kaligrafii – II edycja. Patronat: Rada Osiedla Leśnica. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Parking Bike & Ride przy Boguszowskiej

ZDiUM ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu Bike & Ride na ul. Boguszowskiej, przy skrzyżowaniu
z ul. Kosmonautów. Zadanie obejmie budowę fundamentów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż 10 stojaków i 2 zamykanych boksów rowerowych. Termin wykonania zamówienia to 15.12.2016 r.

Skontrolowano przyłączenia do sieci KS

Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował, że na osiedlu Stabłowice skontrolował 121 posesji, które nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele zadeklarowali wykonanie przyłączeń między 31.07
a 31.12.2016 r. Na osiedlu Złotniki, które było kontrolowane wcześniej niż Stabłowice, aktualnie wszczynane są postępowania administracyjne
i wydawane decyzje nakazujące podłączenie do sieci KS.

Kontenery wielkogabarytowe w Stabłowicach 21.10.16

W piątek kontenery wielkogabarytowe będą rozstawiane w Stabłowicach
u zbiegu ulic
Ananasowa – Stabłowicka;
Chwałkowska - Górecka (koło transformatora);
Jeleniogórska - Kruszcowa;
Jeleniogórska - Śnieżna;
Lazurowa - Boguszowska;
Samotna - Wełniana;
Starogajowa - Przesiecka

Wyniki WBO 2016

W Osiedlu Leśnica (Leśnica, Marszowice, Mokra, Ratyń, Stabłowice, Złotniki, Żar, Żerniki Nowe) zrealizowane zostaną tylko dwa małe projekty – nr 566 i 141. 

Wyniki WBO dla rejonu 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
Projekty małe
566 Bezpieczniej na Wielkopolskiej i Małopolskiej – 1007 głosów;
340 Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe – 653 głosy;
141 Oświetlenie Parku Leśnickiego – 629 głosów.
Projekty duże
784 Park Maślicki - zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej – 936 głosów.

 
Subskrybuje zawartość