Odnośniki podstawowe

Rozdano nagrody w osiedlowym konkursie o tematyce ekologicznej.

W miesiącu maju br. na terenie naszego osiedla został przeprowadzony dwuetapowy, konkurs o tematyce ekologicznej w Szkołach Podstawowych Nr 24, 51 i 95 oraz Gimnazjum nr 12. Celem konkursu organizowanego przez Radę Osiedla i Gimnazjum nr 12 było rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody. Jury oceniło prace w trzech kategoriach: klasy I-IV - plakat pt.

Udany festyn środowiskowy z okazji 10-tej rocznicy powstania Gimnazjum nr 12 w Leśnicy

W dniu 29.05 br. na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51/55 został przeprowadzony z dużym rozmachem festyn środowiskowy, w związku z 10-tą rocznicą powstania Gimnazjum nr 12. Po bardzo udanej części oficjalnej obfitującej we wspaniałe występy artystyczne młodzieży gimnazjalnej, odbyły się liczne konkursy i zawody. Rada Osiedla Leśnica szczególnie serdecznie dziękuje dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom Gimnazjum nr 12 oraz Radzie Rodziców za duży wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie festynu.

Tramwaj Plus

Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiedział na pytanie RO o możliwość powrotu do koncepcji trasy Tramwaju Plus do Leśnicy. Z odpowiedzi wynika, że w dalszej perspektywie czasowej nie jest wykluczone przedłużenie linii Tramwaju do leśnickiej pętli. Odpowiedź DIiG

Przejście dla pieszych Kosmonautów-Trójkątna-Grabowa

ZDiUM odpowiedział na naszą prośbę o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez ul. Kosmonautów w rejonie Żernik Nowych. Z braku środków finansowych nie jest możliwe zapewnienie stałego zasilania dla pulsującego nad przejściem światła ostrzegawczego ani wprowadzenie innych rozwiazań sugerowanych przez RO np. zielonego światła na przejściu aktywowanego przez pieszych. Odpowiedź ZDiUM.

Festyn z okazji 10-lecia powstania Gimnazjum odwołany!

Informujemy ,że decyzją organizatora, Festyn z okazji 10-lecia powstania Gimnazjum nr 12 został w dniu jutrzejszym tj. 22.05. odwołany i przeniesiony na 29.05.br. Zostało to spowodowane sytuacją powodziową w naszym mieście. W ww. szkole od dzisiaj pełnione są dyżury w związku z możliwością potencjalnego przyjęcia ewakuowanych mieszkańców naszego miasta z zagrożonych osiedli.

Wrocławskie Inwestycje odpowiadają

Pana Marka Szemplińskiego, rzecznika Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., która to spółka w imieniu Miasta zajmuje się organizacją, przeprowadzeniem i przekazaniem do użytkowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej we Wrocławiu, spytaliśmy o stan najważniejszych prac drogowych prowadzonych na naszym Osiedlu. Dla wygody Państwa pytania i odpowiedzi w formie poniższej tabeli:

Festyn z okazji obchodów 10-lecia powstania Gimnazjum nr 12

22 maja br. godz. 10.00 – 15.30
Rada Osiedla Leśnica gorąco zachęca wszystkich mieszkańców naszego osiedla i okolic do udziału w festynie organizowanym na terenie Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu, przy ul. Eluarda 51/55, w ramach Święta Szkoły i trwających obchodów 10-lecia powstania Gimnazjum nr 12.

Zakończono osiedlową akcję zbioru elektrośmieci.

Szczególne podziękowania od Rady dla firmy Alba.

Złotniki - przesunięcie terminu zakończenia prac

 Biuro Funduszu Spójności przekazało informację o niezakończeniu przez wykonawcę w planowanym terminie robót w ramach kontraktu "Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - Złotniki" II. Prace powinny zakończyć się nie później niż do końca lipca a o dokładnym terminie ich zakończenia BFS poinformuje "niezwłocznie". W załączeniu Biuro Funduszu Spójności przesyła Informację dla Mieszkańców.

Słup oświetleniowy na Skoczylasa.

Na prośbę RO o przesunięcie słupa oświetlenia drogowego, który na chodniku przy ul. Skoczylasa utrudnia poruszanie się pieszym, ZDiUM odpowiedział negatywnie. Poinformował radę, że prac naprawczych chodnika nie można zaliczyć do modernizacji istniejącego pasa drogowego a tym samym nie mogą one objąć przedmiotowego słupa, należącego do "EnergiaPro" S.A.
Ze względu na istniejące uregulowania ZDiUM nie może zlecić przesunięcia słupa.

Subskrybuje zawartość