Odnośniki podstawowe

Zbiórka elektrośmieci na osiedlu Stabłowice

Informujemy mieszkańców osiedla Stabłowice o bezpłatnej zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD. Zbiórka będzie prowadzona w sobotę przez oznakowany pojazd WPO ALBA

Grzech ekologiczny

Akcja Ministerstwa Środowiska jak ulał pasuje do apelu Rady o zachowanie czystości na naszym Osiedlu. Zapraszmy do obejrzenia spotu Grzech ekologiczny .

Zwalczanie komarów - etap wiosenny

W związku akcją odkomarzania Wrocławia, propagującą zintegrowane metody walki, Wydział Środowiska i Rolnictwa zaleca profilaktyczne niszczenie zimujących samic komarów. Komary należy likwidować za pomocą odkurzacza, zmiotki i innych przedmiotów umożliwiających oczyszcznie górnych części ścian i sufitów. Prosimy o likwidowanie komarów w piwnicach, na strychach, na klatkach schodowych oraz w altanach na ogródkach.

Apel do mieszkańców Osiedla Leśnica!

Informujemy, że w okresie zimowym br. gwałtownie wzrosła liczba wyrzucanych śmieci (nawet pampersów i  środków higieny intymnej !) z gospodarstw domowych do kontenerów rozmieszczonych przy cmentarzach lub pozostawianie ich przy drogach wokół nich (w tym szczególnie przy ulicy Serowarskiej i Trzmielowickiej).
Przypominamy, że działania takie są niedozwolone i w myśl obowiązujących aktów prawnych podlegają karze.

Komunikat specjalny

Szanowny Kolego Radny Hieronimie Adamski,
Łączymy się w bólu z Tobą i Twoją pogrążaną w smutku rodziną z powodu śmierci ukochanej żony, matki i babci Mieczysławy. Myślami jesteśmy z Tobą, składamy Tobie i Twoim najbliższym szczere wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy Radni Osiedla Leśnica.
 

 

 

Stacja kolejowa jak nowa (w historycznej szacie)

Szykuje się chyba najpoważniejszy remont stacji kolejowej w Leśnicy od czasów jej powstania. Rada otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (decyzja o sygn. ROŚ-02-WOOŚ-6613-1L/10/Z45 z dnia 15. lutego 2010 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przebudowa stacji kolejowej Wrocław Leśnica obejmować ma m.in.: wykonanie drugiego wyjścia z tunelu kolejowego od strony ul. Trzmielowickiej/ Wojska Polskiego, budowę drugiego tunelu przystosowanego dla niepełnosprawnych od strony ul. Wyboistej.

Trenerzy osiedlowi

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy kontynuując projekt zajęć sportowo- rekreacyjnych z udziałem Trenera Osiedlowego, zwrócił się do Rady Osiedla z ofertą w tym zakresie. Działalność trenerów osiedlowych w poprzednich latach spotkała się z dużym zainteresowaniem naszej młodzieży, i była bardzo pozytywnie oceniana. Rada deklaruje zatem chęć uczestnictwa naszego Osiedla w tym projekcie.

Budowa kanalizacji dla osiedla Marszowice Malownicze

Informujemy, że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, tj. o budowie kanalizacji dla osiedla Marszowice Malownicze. Decyzja wydana została w dniu 28.01.2010 r., i nosi numer 9/2010. obwieszczenie

Toaleta na pętli tramwajowej

Po kolejnym wniosku RO dotyczącym przywrócenia na pętli w Leśnicy toalety publicznej, Zarząd Inwestycji Miejskich zwrócił się do ZDiUMu o pilną analizę zasadności tego wniosku .  Treść pisma.

Odśnieżanie - odpowiedź ZDiUMu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w odpowiedzi na pismo RO z dnia 18.01. informuje, że do dnia 26.01.2010r. jezdnie na osiedlach Stabłowice, Złotniki, Leśnica, Mokra, Żar, Ratyń, Pustki, Marszowice i Żerniki Nowe zostały jednokrotnie odśnieżone i posypane środkami chemicznymi.

Subskrybuje zawartość