Odnośniki podstawowe

Prezydent Obremski o obwodnicy Leśnicy. Wywiad do Gazety Leśnickiej

Wiceprezydent Wrocławia Jarosław Obremski oraz główny inżynier projektu Osi Inkubacji Janusz Pasierb, a także rzecznik Spółki „Wrocławskie Inwestycje” Marek Szempliński byli gośćmi na ostatniej sesji Rady Osiedla. Złożyli oni radnym Osiedla informacje na temat budowy Osi Inkubacji, będącej obwodnicą Leśnicy, oraz problemów wynikających z utworzenia obszaru Natura 2000 na trasie obwodnicy.

Ciężkie samochody nie wjadą na Mokrzańską

Na skutek monitów Mieszkańców i Rady na ul. Mokrzańskiej wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów o masie powyżej 9 ton. Mamy nadzieję, iż zakaz ten będzie egzekwowany, co przyczyni się do poprawy warunków życia osób tam zamieszkujących.

Co z Kruszcową?

Ulica Kruszcowa na Stabłowicach od dawna czeka na utwardzenie nawierzchni i zamontowanie oświetlenia. Jest to konieczne z uwagi na to, że drogą tą do kościoła chodzi wielu Mieszkańców, często starszych, mających problemy z poruszaniem się. Światełko nadziei w taj sprawie daje pismo ZDiUM, w którym zostaliśmy poinformowani, iż budowa oświetlenia została przewidziana na rok 2012.

Porządki na drogach

Uwzględniono wniosek Rady o ograniczenie do 40km/h prędkości dla samochodów powyżej 3,5 tony na ulicach Wojska Polskiego, Dolnobrzeskiej, Jeleniogórskiej i Stabłowickiej. Otrzymaliśmy także obietnicę, iż ubytki i zapadnięcia nawierzchni na ul. Wojska Polskiego zostaną usunięte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Z zadowoleniem natomiast notujemy, że już przystąpiono do napraw nawierzchni ul. Starogajowej. Naszym zdaniem ulica ta wymagać będzie jednak położenia nowej nawierzchni na całej długości jezdni.
 

Ciąg pieszo rowerowy Leśnica-Marszowice cd.

Departament Infrastruktury  i Gospodarki odpowiedział na wniosek Zarządu Osiedla o rozszerzenie realizacji I etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej  o odcinek od Osiedla Malowniczego do ul. Krzelowskiej.  

10 stycznia w Zamku odbył się koncert WOŚP

10 stycznia odbył się w Zamku koncert charytatywny  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy serdecznie organizatorom koncertu - Fundacji Lepsze Dni oraz C.K. Zamek , a także Wolontariuszom i Sponsorom. Dziękujemy także wszystkim tym , którzy poprzez złożone datki , udział w licytacji oraz loterii fantowej wsparli dzieło pomocy dzieciom z choroba nowotworową.

 

Odpowiedź Wrocławskich Inwestycji w sprawie Osi Inkubacji

Prezes Zarządu Wrocławskich Inwestycji odpowiedział na pismo Rady Osiedla dotyczące zmiany przebiegu Osi Inkubacji - obwodnicy Leśnicy.

 

Będzie remontowana wentylacja budynku przy Miodowej

Radny Leon Susmanek przekazał nam informację od Wicdeprezydenta Wrocławia W.Adamskiego dotyczącą stanu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku pry ul. Miodowej  7.

Treść pisma

Oświetlenie na Kruszcowej w 2012r.

Departament Infrastruktury i Gospodarki informuje,że z powodu bardzo ograniczonego budżetu nie przewiduje utwardzenia ulicy. Wykonanie oświetlenia ujęto w "Programie oświetlenia miejsc niebezpiecznych" z terminem wykonania w 2012r.

Ograniczenie ruchu ciężarówek na Mokrzańskiej

Departament Infrastruktury i Gospodarki informuje,że zatwierdził projekt wprowadzenia od strony ul. Średzkiej zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 9t. Poproszono zarząd drogi o możliwie szybkie wprowadzenie oznakowania.

Subskrybuje zawartość