Odnośniki podstawowe

Decyzja środowiskowa - Kosmonautów

Prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia inspektora sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul.

Progi na ul. Nowotarskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje,że nie jest możliwe zamontowanie na ulicy Nowotarskiej progów zwalniających. Wynika to z ograniczeń zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. załącznik 1: w spr. szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Określają one odległość jaka musi dzielić próg od najbliższego skrzyżowania na min. 40 metrów.

Oś Inkubacji, przebudowa Lotniczej - informacja ze spotkania

 

Ciąg pieszo-rowerowy Leśnica-Marszowice.

Do dnia 17. grudnia mieszkańcy zainteresowani ścieżką mogą w siedzibie Rady zapoznać się z  koncepcją  oraz wnieść swoje uwagi. Zapraszamy w czwartki w godz. 17-18:30 i w poniedziałek w godz. 16:30-18:00.

Co z obwodnicą? Co z komisariatem?

Pomieszczony w poprzednim numerze Gazety Leśnickiej list Pana Jerzego Michalaka zrodził wiele pytań naszych Mieszkańców. W związku z tym, iż nie była to prezentacja oficjalnego stanowiska Rady Osiedla Leśnica, a informacje w niej zawarte mogły wprowadzić wiele osób w błąd, składamy należne sprostowanie oraz przedstawiamy fakty uzyskane oficjalną drogą.
W sprawie obwodnicy Leśnicy, tzw. Osi Inkubacji, rzecznik Spółki Miejskie Inwestycje wyjaśnił, co następuje:
1. Rzeczywiście, część terenów, po których miała biec obwodnica, zostało wpisanych do projektu Natura 2000. Działanie to było niezależne od Miasta Wrocławia a odbyło się na szczeblu Ministerstwa Środowiska.

Notatka ze spotkania Mieszkańców z Radą

20 listopada w Zamku w Leśnicy odbyło się spotkanie mieszkańców z Radą Osiedla. Przybyli na nie Radni Rady Miejskiej Wrocławia Urszula Wanat i Robert Apiecionek. Wśród zgromadzonych znaleźli się również Przewodnicząca Zarządu Osiedla Żerniki Irena Rymaszewska oraz Przewodniczący Rady Osiedla Żerniki Marek Żarczyński.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski. Przypomniał zebranym zasady, na jakich działają rady i radni osiedlowi. Przedstawił komisje pracujące w Radzie i ich przewodniczących. Krótko określił tematy, jakimi Rada zajmowała się od kwietnia br..

20 listopada - spotkanie z mieszkańcami

Rada Osiedla Leśnica serdecznie zaprasza Mieszkańców osiedla na spotkanie, które odbędzie się w piątek 20.listopada o godz. 18:00 w CK Zamek w Leśnicy. Podczas spotkania radni przedstawią to, czym zajmowali się przez pierwsze półrocze działania Rady, przedstawią plany na dalszy okres a co najważniejsze przyjmą postulaty i uwagi zgłoszone przez Mieszkańców. Czekamy na Państwa, licząc na gorącą i satysfakcjonującą dyskusję. Liczymy także na udział radnych miejskich z naszego okręgu wyborczego.

ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES PROJEKTOWANIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ RATYŃ – PUSTKI.

W dniu 12.10.2009r. w siedzibie MPWiK odbyło się spotkanie kierownictwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „DOMED” z przedstawicielami Rad Osiedli w sprawie zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy, przebudowy i remontu sieci wodociągowej na jedenastu osiedlach miasta Wrocławia, w tym również w naszym osiedlu (Pustki-Ratyń). Celem spotkania było zapoznanie z zespołem projektowym firmy „DOMED”, który na zlecenie MPWiK opracowuje dokumentację do ww. inwestycji.

NIELEGALNY ZRZUT ŚCIEKÓW DO PARKU LEŚNICKIEGO

W dniu 28.10.2009r. przeprowadzona została kontrola w związku z nielegalnym zrzutem ścieków komunalnych z posesji przy ulicy Marszowickiej do Parku Leśnickiego. W wizji lokalnej uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i Środowiska UM, ZDIUM, Zarządu Zieleni Miejskiej, Straży Miejskiej, RO Leśnica. Stwierdzono, że z rury wkopanej w ziemię w rejonie posesji przylegających do Parku Leśnickiego wypływają ścieki komunalne.

Zakaz zatrzymywania na Snycerskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia przeprowadził obserwację sytuacji ruchowej na ul. Snycerskiej i nie widzi uzasadnienia dla realizacji propozycji ustawienia tam znaku B-36.

Subskrybuje zawartość