Odnośniki podstawowe

Kasztanowce przy ul. Batorego

Na prośbę RO Wydział środowiska i Rolnictwa przeprowadził wizję na ul. Stefana Batorego i stwierdził uszkodzenia części kasztanowców (otarcia na pniach, uszkodzony, odkryty i niezabezpieczony system korzeniowy) powstałe podczas równania drogi. W związku z tym zwrócił się do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ZdiUMu z prośbą o pilne zabezpieczenie drzew.

Projekt "Wspólna Inicjatywa Architektoniczna"

 

Podziękowania

Dziękujemy Pani Dyrektor "Zamku", Panom Zbigniewowi Feduszce i Arturowi Jesionkowi, właścicielowi  restauracji "Familia", za pomoc w organizacji koncertu "Syberyjskiego Krakowiaka". Bez życzliwość tych osób koncert nie odbyłby się.   

Do 14. września można zgłaszać uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzi o procedurę przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej, zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27. marca 2009 r. Nr XXXII/1108/09. Wnioski można składać w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnieckiej 53.  

Zapraszamy na koncert zespołu "Syberyjski Krakowiak" 8 września o godzinie 12:00 w CK”Zamek”!

 

"Syberyjski Krakowiak"- zespół polonijny z Syberii wystąpi w CK”Zamek”!

 

Boisko i plac zabaw przy Białodrzewnej

Departament Spraw Społecznych zaakceptował program budowy boiska i placu zabaw (z wyjątkiem skate parku) na ul. Białodrzewnej (obręb Żerniki, AM-1, dz.49). Z uwagi na konieczność realizowania już rozpoczętych zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, realizację tego zadania przewidziano po roku 2011.

Postanowienie określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przebudowy ul.Kosmonautów

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Terminy budowy kanalizacji na naszym Osiedlu

Wykonując zobowiązanie, jakie przyjęliśmy na siebie na spotkaniu z Mieszkańcami zorganizowanym w CK Zamek w sprawie kanalizacji naszego Osiedla podajemy, za MPWiK, zakres realizacji sieci kanalizacyjnej w latach 2009- 2013:

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Osiedli.

Zgodnie z prośbą Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, podajemy do wiadomości publicznej informację o trwającym postępowaniu w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali przemysłowej na potrzeby linii produkcji chlorku żelaza, usytuowanej na terenie przy ul. Żwirowej 73 (na działce nr 4/26 AM-4). Ww. wydział jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Subskrybuje zawartość