Odnośniki podstawowe

Odpowiedź MPWiK w sprawie niedrożności kanalizacji na Dolnobrzeskiej

"W odpowiedzi na pismo Rady MPWiK informuje,że po zgłoszeniach niedrożności kanaliacji sanitarnej  na ul. Dolnobrzeskiej przeprowadzono konrolę i nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy kanału sanitarnego. W przypadku pojawienia się niedrożości bądź problemów z odprowadzaniem ścieków prosimy o kontakt  z dyspozytorem pogotowia kanalizacyjnego MPWiK tel. 994."

INFORMACJA Komendanta Miejskiego POLICJI

Komendant Miejski Policji Robert Wodejko przekazał Radzie Osiedla uspokajające informacje dotyczące "nożownika". Pan Komendant zapewnia ,że pojawiające się ostatnio na naszym osiedlu pogłoski o nożowniku są całkowicie nieprawdziwe.

 

Wydano pozwolenie na budowę wodociągu

Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej magistralnej od ul. Jeleniogórskiej przez ul. Starogajową do ul.Świeżej . Z dokumentacją można się zapoznać w informacji Wydziału Architektury przy pl. Nowy Targ 1/8 pokój 10 lub 11 w godz. 8:00-15:00.
www.wroclaw.pl/m109184/p125928.aspx
 

Decyzja środowiskowa - Kosmonautów

Prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia inspektora sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul.

Progi na ul. Nowotarskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje,że nie jest możliwe zamontowanie na ulicy Nowotarskiej progów zwalniających. Wynika to z ograniczeń zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. załącznik 1: w spr. szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Określają one odległość jaka musi dzielić próg od najbliższego skrzyżowania na min. 40 metrów.

Oś Inkubacji, przebudowa Lotniczej - informacja ze spotkania

 

Ciąg pieszo-rowerowy Leśnica-Marszowice.

Do dnia 17. grudnia mieszkańcy zainteresowani ścieżką mogą w siedzibie Rady zapoznać się z  koncepcją  oraz wnieść swoje uwagi. Zapraszamy w czwartki w godz. 17-18:30 i w poniedziałek w godz. 16:30-18:00.

Co z obwodnicą? Co z komisariatem?

Pomieszczony w poprzednim numerze Gazety Leśnickiej list Pana Jerzego Michalaka zrodził wiele pytań naszych Mieszkańców. W związku z tym, iż nie była to prezentacja oficjalnego stanowiska Rady Osiedla Leśnica, a informacje w niej zawarte mogły wprowadzić wiele osób w błąd, składamy należne sprostowanie oraz przedstawiamy fakty uzyskane oficjalną drogą.
W sprawie obwodnicy Leśnicy, tzw. Osi Inkubacji, rzecznik Spółki Miejskie Inwestycje wyjaśnił, co następuje:
1. Rzeczywiście, część terenów, po których miała biec obwodnica, zostało wpisanych do projektu Natura 2000. Działanie to było niezależne od Miasta Wrocławia a odbyło się na szczeblu Ministerstwa Środowiska.

Notatka ze spotkania Mieszkańców z Radą

20 listopada w Zamku w Leśnicy odbyło się spotkanie mieszkańców z Radą Osiedla. Przybyli na nie Radni Rady Miejskiej Wrocławia Urszula Wanat i Robert Apiecionek. Wśród zgromadzonych znaleźli się również Przewodnicząca Zarządu Osiedla Żerniki Irena Rymaszewska oraz Przewodniczący Rady Osiedla Żerniki Marek Żarczyński.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski. Przypomniał zebranym zasady, na jakich działają rady i radni osiedlowi. Przedstawił komisje pracujące w Radzie i ich przewodniczących. Krótko określił tematy, jakimi Rada zajmowała się od kwietnia br..

20 listopada - spotkanie z mieszkańcami

Rada Osiedla Leśnica serdecznie zaprasza Mieszkańców osiedla na spotkanie, które odbędzie się w piątek 20.listopada o godz. 18:00 w CK Zamek w Leśnicy. Podczas spotkania radni przedstawią to, czym zajmowali się przez pierwsze półrocze działania Rady, przedstawią plany na dalszy okres a co najważniejsze przyjmą postulaty i uwagi zgłoszone przez Mieszkańców. Czekamy na Państwa, licząc na gorącą i satysfakcjonującą dyskusję. Liczymy także na udział radnych miejskich z naszego okręgu wyborczego.

Subskrybuje zawartość