Odnośniki podstawowe

ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES PROJEKTOWANIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ RATYŃ – PUSTKI.

W dniu 12.10.2009r. w siedzibie MPWiK odbyło się spotkanie kierownictwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „DOMED” z przedstawicielami Rad Osiedli w sprawie zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy, przebudowy i remontu sieci wodociągowej na jedenastu osiedlach miasta Wrocławia, w tym również w naszym osiedlu (Pustki-Ratyń). Celem spotkania było zapoznanie z zespołem projektowym firmy „DOMED”, który na zlecenie MPWiK opracowuje dokumentację do ww. inwestycji.

NIELEGALNY ZRZUT ŚCIEKÓW DO PARKU LEŚNICKIEGO

W dniu 28.10.2009r. przeprowadzona została kontrola w związku z nielegalnym zrzutem ścieków komunalnych z posesji przy ulicy Marszowickiej do Parku Leśnickiego. W wizji lokalnej uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i Środowiska UM, ZDIUM, Zarządu Zieleni Miejskiej, Straży Miejskiej, RO Leśnica. Stwierdzono, że z rury wkopanej w ziemię w rejonie posesji przylegających do Parku Leśnickiego wypływają ścieki komunalne.

Zakaz zatrzymywania na Snycerskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia przeprowadził obserwację sytuacji ruchowej na ul. Snycerskiej i nie widzi uzasadnienia dla realizacji propozycji ustawienia tam znaku B-36.

Partnerstwo dla Leśnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2, ul. Średzka 42, Wrocław uprzejmie informuje o spotkaniu pt. „Partnerstwo lokalne dla Leśnicy”. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2009r (czwartek) o godz. 15:00 w podziemiach Centrum Kultury ZAMEK przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu.

Przeciw budowie stacji telefonii komórkowej

Rada Osiedla podczas sesji w dniu 26. października podjęła prawie jednogłośnie (bez głosów sprzeciwu, przy jednym wstrzymującym się) uchwałę, w której popiera protest Mieszkańców przeciwko budowie wewnątrz wieży kościelnej przy ul. Skoczylasa stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej. Rada jest zdania, iż o ile inwestycje w infrastrukturę telefonii komórkowej są konieczne, to nie mogą być one realizowane na terenach gęsto zamieszkałych przez ludzi.

Po Jarmarku Jadwiżańskim

Podczas Jarmarku Jadwiżańskiego organizowanego w CK Zamek Rada Osiedla zorganizowała swój punkt informacyjny. Można było porozmawiać z radnymi, przedstawić swoje uwagi, a także wziąć udział w konkursie wiedzy o Osiedlu zorganizowanym przez jednego z radnych. Wśród pytań konkursowych znalazło się także pytanie: „Czym, Twoim zdaniem, powinna zająć się Rada Osiedla w pierwszej kolejności?”.

„Czysta droga do szkoły”

W dniu 23.09.09r. w ramach corocznej akcji „sprzątania świata”– pod patronatem Rady Osiedla Leśnica przeprowadzono sprzątanie wybranych rejonów naszego osiedla pod hasłem „Czysta droga do szkoły”. Sprzątanie prowadziły dzieci Szkół Podstawowych Nr 51 i 95 oraz młodzież gimnazjalna i licealna Zespołu Szkół nr 24 pod przykładnym nadzorem nauczycieli. Sprzątano rejony wewnętrzne i zewnętrzne szkół oraz ulice Krępicka, Eluarda, Zajazdowa, Bujna, Jajczarska, Starogajowa, Boguszowska, Cieplicka, wały przy Bystrzycy oraz Park Stabłowicki.

Wypadek na moście

Wypadek, jaki miał miejsce we wtorek 13. października na leśnickim moście, na wiele godzin zatamował ruch na naszym Osiedlu.    

           

 Autorem zdjęć jest Pan Tomasz Klimas.

Ciąg pieszo-rowerowy Marszowice - Leśnica

W konsekwencji monitów Rady otrzymaliśmy z Wydziału Inżynierii Miejskiej informację o podjęciu działań w celu budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego Marszowice z Leśnicą. Prowadzone są rozmowy z właścicielami działek , na których ścieżka ma powstać. Do końca października ma być też gotowa koncepcja budowy ścieżki. Realizacja pierwszego etapu ( Leśnica - Osiedle Malownicze) planowana jest wstępnie na rok 2010.

Subskrybuje zawartość