Odnośniki podstawowe

Brak zgody na rozmieszczenie stacji telefonii komórkowej na dachu Zespołu Szkół nr 24.

Zarząd Osiedla Leśnica nie zgodził się na rozmieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Zespołu Szkół nr 24 przy ul.P.Eluarda 51/55.  
Decyzja taka została podyktowana obawą o negatywny wpływ emisji pola elektromagnetycznego na dzieci i młodzież uczącą się w tej szkole oraz mieszkańców pobliskich osiedli.

 

Plaga komarów w naszym osiedlu.

Zarząd Osiedla Leśnica zainterweniował w Wydziale Środowiska i Rolnictwa o pilne dokonanie oprysków plag komarów na terenie naszego osiedla.
Opryski dotyczyć mogę miedzy innymi terenów wzdłuż rzek Bystrzyca, Ługowina, wałów przy ulicy Cieplickiej, stawów przy ulicy Średzkiej i Głównej, Glinianek przy ul. Kosmonautów oraz lasów i parków na terenie osiedla.

Nowe zagrożenie w ruchu drogowym Osiedla Leśnica

Uwaga mieszkańcy!!!
Gwałtownie nasilił się ruch dużych samochodów ciężarowych drogami bocznymi Osiedla Leśnica. Prawdopodobnie spowodowane jest to celowym omijaniem przez kierowców wagi i kamer rozmieszczonych na wjeździe do Wrocławia od Środy Śląskiej.

Wnioski inwestycyjne RO na rok 2010.

   1)Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dolnobrzeskiej (obok Nr 61)
   2)Budowa chodnika przy ul. Dolnobrzeskiej (Nr 48-61)
   3)Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mokrzańskiej
   4)Budowa wiaty przystankowej przy ul. Miodowej 84(Ratyń)
   5)Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Trzmielowickiej (do Ratynia)
   6)Utwardzenie nawierzchni na ul. Stromej
   7)Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Skoczylasa ( w stronę kładki na Bystrzycy)

Poszukiwane pomieszczenia na nowe przedszkole

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poszukuje pomieszczeń na nowe przedszkole. Propozycje pomieszczeń nadających  się do tego celu można zgłaszać w radzie osiedla.

Projekty uchwał wspr. sieci i obwodów wrocławskich szkół

Na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 9 lipca 2009r. odbędzie się m.in. głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: "Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto", "Ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta".
 
Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie: http://www.wroclaw.pl/m9734/p118329.aspx
 

UWAGA! DUŻA AWARIA W JEZDNI NA ULICY SEROWARSKIEJ!

W dniu 01.07.2009r. około godziny 8.00 nastąpiło zarwanie jezdni na środku ulicy Serowarskiej na wysokości numeru 7.  Przyczyną zapadnięcie było podmycie jezdni w wyniku pęknięcia rury kanalizacji  burzowej. Podmycia pod jezdnią (3x 5m głębokość 2m) jest dodatkowo niebezpieczne gdyż dotyczy również przebiegającej w tym miejscu rury gazowej.  Służby ZDIUM miasta zabezpieczyły  miejsce awarii (rozstawiono zapory  znaki drogowe „ślepa ulica” przy Trzmielowickiej, Klonowej i Jajczarskiej).

Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - zawiadomienie

Urząd Miejski Wrocławia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych, skierowanego do stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania " Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu", realizowanego w granicach nastepujacych działek:
- obręb Stabłowice: AM-32 działki nr: 251, 244, 249, 250; AM-33 działki nr: 1, 43/4, 45/2, 45/3, 31/1, 29/17, 45/5; AM-34 działki nr: 30, 28/1, 33/1; AM-36 działki nr: 4, 38 ,39.

Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilkszyńskiej

Zarząd Inwestycji Miejskich zawiadamia,że 30.06.2009r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze INTECH rozpoczyna realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni na odcinku od ul.Krzelowskiej do wysokości dz. nr 4/1 AM 12, obręb Marszowice- etap I".

Kontrole drogowe w Leśnicy

Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, na wniosek RO, skontrolował ulice osiedla pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujacych pojazdami, głównie na ulicach Mokrzańskiej, Szkolnej, Miodowej i Gromadzkiej. Wobec kierujacych popełniających wykroczenia zastosowano przewidziane przez prawo środki karne. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na osiedlu, Wydział Ruchu Drogowego nadal będzie kontrolował powyższe rejony.

Subskrybuje zawartość