Odnośniki podstawowe

Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - zawiadomienie

Urząd Miejski Wrocławia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych, skierowanego do stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania " Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu", realizowanego w granicach nastepujacych działek:
- obręb Stabłowice: AM-32 działki nr: 251, 244, 249, 250; AM-33 działki nr: 1, 43/4, 45/2, 45/3, 31/1, 29/17, 45/5; AM-34 działki nr: 30, 28/1, 33/1; AM-36 działki nr: 4, 38 ,39.

Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilkszyńskiej

Zarząd Inwestycji Miejskich zawiadamia,że 30.06.2009r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze INTECH rozpoczyna realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni na odcinku od ul.Krzelowskiej do wysokości dz. nr 4/1 AM 12, obręb Marszowice- etap I".

Kontrole drogowe w Leśnicy

Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, na wniosek RO, skontrolował ulice osiedla pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujacych pojazdami, głównie na ulicach Mokrzańskiej, Szkolnej, Miodowej i Gromadzkiej. Wobec kierujacych popełniających wykroczenia zastosowano przewidziane przez prawo środki karne. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na osiedlu, Wydział Ruchu Drogowego nadal będzie kontrolował powyższe rejony.

Pilny komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

Podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim podjęto decyzje o zwiększeniu upustu wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie do rzeki Bystrzycy z 40 m3/s do 60 m3/s.

Niebezpieczna Bystrzyca, telefony alarmowe

Radni Osiedla monitorują stan Bystrzycy i na bieżąco informują o zagrożeniach właściwe służby. Na chwilę obecną (niedziela 28.06., godzina 17.30.) stan ten, choć poważny, nie zagraża naszemu Osiedlu, zalane zostały niektóre ogródki działkowe w okolicach ul. Promenada oraz podtopione tereny zalwowe w pobliżu Parku Stabłowickiego. Spusty wody ze zbiornika w Mietkowie odbywają się w sposób kontrolowany- zbiornik przyjmuje więcej wody niż z niego wypływa.

Boisko przy Białodrzewnej

Zarząd Inwestycji Miejskich  w odpowiedzi na wniosek RO  o budowę boiska przy ul. Białodrzewnej  stwierdził, że  rozpoczęcie robót budowlanych będzie mogło nastąpić po zapewnieniu finansowania inwestycji w budżecie Miasta.

 

Odbyły się Festyny"Świętojański" i "Powitanie Lata"

20 czerwca odbył się Festyn Świętojański, którego współorganizatorem była rada osiedla. Mnóstwo atrakcji przyciągnęło bardzo liczną rzeszę mieszkańców osiedla i miasta. Przybyli  mogli uczestniczyć w jarmarku , warsztatach, konkursach i zabawach. Wrocławski Teatr Pantomimy   uświetnił imprezę widowiskiem „Noc Kupały”. 21 czerwca odbył się Festyn Parafialny „Powitanie Lata”.

Sprawa "Osiedla dla powodzian"

Pan radny Bronisław Piela nieustannie walczy o przydzielenie nowych lokali mieszkalnych dla osób mieszkających w blokach przy ul. Miodowwej i Trzmielowickiej, zwanych potocznie "Osiedlem dla powodzian". Wniosek o interwecję w tej sprawie złożony został do radnego miejskiego Pana Leona Susmanka.

Subskrybuje zawartość