Odnośniki podstawowe

Kontrole drogowe w Leśnicy

Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, na wniosek RO, skontrolował ulice osiedla pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujacych pojazdami, głównie na ulicach Mokrzańskiej, Szkolnej, Miodowej i Gromadzkiej. Wobec kierujacych popełniających wykroczenia zastosowano przewidziane przez prawo środki karne. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na osiedlu, Wydział Ruchu Drogowego nadal będzie kontrolował powyższe rejony.

Pilny komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

Podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim podjęto decyzje o zwiększeniu upustu wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie do rzeki Bystrzycy z 40 m3/s do 60 m3/s.

Niebezpieczna Bystrzyca, telefony alarmowe

Radni Osiedla monitorują stan Bystrzycy i na bieżąco informują o zagrożeniach właściwe służby. Na chwilę obecną (niedziela 28.06., godzina 17.30.) stan ten, choć poważny, nie zagraża naszemu Osiedlu, zalane zostały niektóre ogródki działkowe w okolicach ul. Promenada oraz podtopione tereny zalwowe w pobliżu Parku Stabłowickiego. Spusty wody ze zbiornika w Mietkowie odbywają się w sposób kontrolowany- zbiornik przyjmuje więcej wody niż z niego wypływa.

Boisko przy Białodrzewnej

Zarząd Inwestycji Miejskich  w odpowiedzi na wniosek RO  o budowę boiska przy ul. Białodrzewnej  stwierdził, że  rozpoczęcie robót budowlanych będzie mogło nastąpić po zapewnieniu finansowania inwestycji w budżecie Miasta.

 

Odbyły się Festyny"Świętojański" i "Powitanie Lata"

20 czerwca odbył się Festyn Świętojański, którego współorganizatorem była rada osiedla. Mnóstwo atrakcji przyciągnęło bardzo liczną rzeszę mieszkańców osiedla i miasta. Przybyli  mogli uczestniczyć w jarmarku , warsztatach, konkursach i zabawach. Wrocławski Teatr Pantomimy   uświetnił imprezę widowiskiem „Noc Kupały”. 21 czerwca odbył się Festyn Parafialny „Powitanie Lata”.

Sprawa "Osiedla dla powodzian"

Pan radny Bronisław Piela nieustannie walczy o przydzielenie nowych lokali mieszkalnych dla osób mieszkających w blokach przy ul. Miodowwej i Trzmielowickiej, zwanych potocznie "Osiedlem dla powodzian". Wniosek o interwecję w tej sprawie złożony został do radnego miejskiego Pana Leona Susmanka.

Wnioski o oznakowanie przejść dla pieszych

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia złożno wnioski o: 
1. ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Mokrzańskiej od strony ul. Średzkiej,
2. odnowienie oznakowania poziomego na ulicach: Kosmonautów, Średzkiej, Wolskiej, Dolnobrzeskiej, Krępickiej,
3. oznakowanie przejść dla pieszych przy ulicach: Mokrzańskiej, Miodowej, Szkolnej i Gromadzkiej.

Potrzebne automaty do sprzdaży biletów

Zarząd Osiedla wystąpił z wnioskiem do ZDiUM o zainstalowanie na naszym Osiedlu automatów do sprzedaży biletów. Wnioskujemy by automaty postawione zostały przy ulicach: Grabowej, Kamiennogórskiej, Boguszowskiej oraz Jeleniogórskiej.   

Subskrybuje zawartość