Odnośniki podstawowe

Sprzątamy po swoich psach

Właścicieli czworonogów zapraszamy do siedziby Rady po odbiór bezpłatnych zestawów do zbierania psich odchodów. Zadbajmy o czystość naszych trawników i podwórek!

Trochę porządku na Złotnikach

Po wniesieniu przez Radę skargi na bałagan wokół położonych przy ul. Złotnickiej  pojemników do zbierania odpadów tekstylnych, firma zajmująca się zbieraniem tych odpadów, została wezwana do niezwłocznego doprowadzenia do należytego porządku wszystkich miejsc, przy których zlokalizowane są pojemniki. Sprawę prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Można zgłaszać uwagi w sprawie nowego osiedla w rejonie ulic Pomarańczowej i Starogajowej

Zawiadamiamy o prowadzonym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 postępowaniu w sprawie warunków budowy osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Pomarańczowej i Starogajowej w Stabłowicach. W rejonie tym mają powstać wielorodzinne budynki o wysokości do 6. kondygnacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rychłe składanie wniosków i uwag w tej sprawie bezpośrednio do Wydziału Środowiska.

Powstaną nowe budynki przy ul. Strzeblowskiej

Decyzją Prezydenta Wrocławia (nr WSR.O.AP./7682-5/25/1547/09) zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polagajacej na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzeblowskiej. Budynki mają być wyposażone w podziemne garaże.  

Radny Tadeusz Kudłaty zrzekł się funkcji radnego Osiedla

Na sesji Rady w dniu 25. maja 2009 r. radny z okręgu Złotniki Tadeusz Kudłaty zrzekł się funkcji radnego Osiedla. Pan Tadeusz Kudlaty pelnił swoje funkcje drugą kadencję. Poniżej podajemy tekst oświadczenia złożonego przez Pana Kudłatego. 

Nowy regulamin utrzymania czystości na terenie Miasta

6 maja 2009 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia. Z jego treścią powinni zapoznać się wszyscy właściciele nieruchomości.

Subskrybuje zawartość