Odnośniki podstawowe

Naprawa dróg

ZDiUM informuje, że nawierzchnia ulicy Konińskiej będzie naprawiona do końca czerwca, a Brzezińskiej, w raz z sięgaczem, do końca lipca br. Naprawa ulic Kruszcowej i Stromej nie jest możliwa, ze względu na ograniczone środki finansowe. Poprawa stanu dróg gruntowych na Osiedlu również jest uzależniona od pozyskania środków.

Zmiana na Miodowej

W piątek 12 maja, na ulicy Miodowej wprowadzona zostanie kolejna zmian w organizacji ruchu zastępczego. Prosimy pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kontenery na odpady wielkogabarytowe – 12 i 16 maja

12 maja, w piątek, kontenery na odpady wielkogabarytowe będą rozstawione w Leśnicy w następujących lokalizacjach: zbieg ul. Krępicka/Junacka – przy szkole; Junacka /Dolnobrzeska – na wysokości nr 58; ul. Krępicka – na wysokości nr 17; ul. Wolska – przy parkingu; ul. Jajczarska nr 3 – przy parku; ul. Serowarska 1B po prawej stronie – zjazd do stawów;  ul. Płońskiego 20 – obok pojemników na szkło; zbieg ul. Promenada/Stroma – obok bloków;  ul. Kącka – przy tunelu kolejowym; zbieg ulic Małoszyńska/ Niepierzyńska;  ul. Woronowicka 4-7; ul. Mokrzańska – z lewej strony przed przejazdem kolejowym; zbieg ul. Dolnobrzeska/Prochowicka – po drugiej stronie ulicy.
Natomiast 16 maja, we wtorek, kontenery będą rozstawiane w Ratyniu: Gromadzka – przy pętli autobusowej, przy transformatorze oraz na wysokości nr 49, zbieg ul. Miodowa/Batorego; na Mokrej: zbieg ul. Chobieńska/Mojęcicka; Świerkowa/Ulowa; w Żarze: zbieg ulic Lutyńska/Lubska. Na stronie internetowej Ekosystemu zostały również wskazane miejsca i podane terminy ustawienia kontenerów zaproponowane przez spółdzielnie i duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Szczegółowe dane - ekosystem.wroc.pl Sektor 3 - Fabryczna. Do precyzyjnego zlokalizowania miejsca rozmieszczenia kontenerów można wykorzystać wirtualną mapę.

Dyżur radnego RMW

Zapraszamy na dyżur radnego Rady Miejskiej Wrocławia. Radna Grażyna Kordel będzie czekać na Państwa od godziny 17.00 do 19.00.

Porady budowlane

W każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz.17:00 – 18:00 zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji  i ochrony środowiska.

Remont mostów Średzkich

Wrocławskie Inwestycje zleciły opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostów Średzkich, z terminem jej zakończenia do końca września br. Zadanie to będzie polegało na remoncie konstrukcji obiektów inżynierskich wraz z uzyskaniem nośności klasy B (40 ton) oraz w miarę możliwości, na odtworzeniu według dokumentów historycznych przedwojennego charakteru mostów.

Modernizacja pętli w Leśnicy

Odpowiadając na zapytanie RO, Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że modernizacja pętli tramwajowej w Leśnicy zostanie rozpoczęta na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. Opracowana już została dokumentacja projektowa. Obecnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót. Planowany termin zakończenia modernizacji pętli to koniec 2017 roku. 

Bezpieczeństwo na łączniku Grabowej i Żernickiej

ZDiUM informuje, że opracował projekt organizacji ruchu dotyczący postawienia tablic U-3 na łączniku przed mostem. W najbliższych dniach nowe oznakowanie zostanie ustawione w terenie.

Naprawa Wyboistej

ZDiUM informuje, że poprawa stanu nawierzchni gruntowej ulicy Wyboistej zostanie przeprowadzona w II lub III kwartale bieżącego roku.

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Studium to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Rozstrzyga o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. W ramach konsultacji zaplanowano lokalne spotkania, na których będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z urbanistami i wypowiedzenia się w ważnych dla naszej przyszłości kwestiach.

Subskrybuje zawartość